Logga in

Klarälvens vattenråd

Värmullen hösten 2019 Foto Liisa Larsson

Värmullen hösten 2019 Foto Liisa Larsson

Vi värnar vattnets ALLA värden!

Klarälvens vattenråd är en ideell förening som driver projekt i Klarälvens stora avrinningsområde. Vårt uppdrag är att arbeta för att sjöar, älvar och bäckar ska må bra med en god ekologisk status. Vårt arbete fokucerar på Klarälven många biflöden från Höljes ner till Hammarö. Du hittar mer om våra projekt under menyn "Verksamhet".

Våra medlemmar är kommuner, vattenrättsinnehavare, vattenkraftsägare, företag som påverkar vattenkvaliteten, markägare, bygdeföreningar samt alla fiskevårds(områdes)föreningar i vårt stora avrinningsområde.

Du finner styrelseprotokoll och allt annat material under fliken "Dokument"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.