Nyheter

Stämman 16 maj 2024 i Sysslebäck - med älven i fokus

Inbjudan till Klarälvens Vattenråds och Vattenvårdsförbunds stämmor år 2024 Alla hälsas varmt välkomna till stämman som i år blir i Sysslebäck Datum: 16 maj 2024, plats Sysslebäck Samverksankontoret Program 10. 30 Om hur vattenhushållning styrs genom älven till nytta för smoltvandringen, Sonja Råberg, Fortum 11. 10 Om planer för natura 200-älvarna Fämtan och Likan samt kort introduktion till em

Vattenvandring längs Halgån

Under sommaren och hösten har vi arbetat i Halgåprojektet. Vi stämmer av med en avttenvadring längs älven den 20 okt 2023 - alla är välkomna! Program hittar Du här:

Stämman 2023 blir den 24 maj på Hammarö

I år blir fokus Klarälvens delta: Karlstads kommun redovisar sitt delta-projekt och Hammarö bjuder på tipspromenad längs älven Plats Skoghalls folkeshus, kaffe finns från 08. 30. Anmäl dig före den 17 maj till Anna, romboland30291@gmail

Våra två projekt i norr 2022 är nu redovisade

Under 2022 har vi jobbat i 16 vattendrag, stora och små, norr om Edebäck! Vi har gjort en lokal åtgärdsplan över fina Havån, en lång och oreglerad älv men den fin öringstamm. Att rödningen finns kvar i Norra Havsjön är oxså bra att vi har kunnat dokumentera. Undersökningar i Tåsans huvudfåra visar på höga kvaliteter - trots att det är klassat som ett kraftigt modifierat vatten

Nytt om Hyn

Nu finns expertutlåtandet om bottenfaunans tillstånd i Södra och Norra Hyn samt Acksjön. Som förväntat är bottendjuren i Hyn-sjöarna påverkade av för hög näring i vattnet - det finns få arter med två som dominerar. Annorlunda är det i Acksjön - här finns ett mer varierat djurliv

STÄMMAN blir den 17 maj på CCC, Karlstad

Alla medlemmar hälsas mycket välkomna! Handlingar hittar Du under fliken Stämman 2022, här är en länk till inbjudan

Tåsanprojektet har fått klartecken!

Strax före påsk fick vi besked att vi får LOVA-medel till vårt Tåsan-projekt. Vi drar igång direkt.

Två rapporter finns om tillståndet i Hyn-sjöarna

Hynsjöarna delas av tre kommuner - Kil, Forshaga och Karlstad. Vi jobbar tillsammans i ett LOVA-projekt för att undersöka sjöarnas status. Två rapporter är färdiga, en som beräknar mängder av fosfor och kväve, hur det transporteras genom systmet utifårn provtagning i september

Projekt åtgärdsplan för Likan klar

Nu har vi - med stolthet - gjort klart den lokala åtägrdplanen för Likan. Ett väldigt roligt arbete där vi hittat en bortglömd vacker liten timrad damm och upplevt orörda vattenmiljöer men även många vackra kulturminnen. Vi hoppas att åtgärdsplanen kan genomföras inom en nära framtid och att kulturminnena kan uppmärksammas med Du hittar hela planen under fliken dokument, projekt 11, Likan

Vi slutredovisar lokal åtgärdsplan Fämtan och projekt övergödning Värmullen

Under hösten har vi arbetat med två åtgärdsplaner vid de vackra älvarna Fämtan och Likan, båda med väldigt höga natur- och kulturvärden. Våra förslag på åtgärderna syftar till att hjälpa upp den naturliga reproduktionen av öring och i de nedre delarna lax, genom biotopvård och återställning av flottledsrensningar. Vi vill skapa en älvmiljö så nära den ursprungliga som låter sig göras samtidigt som minnen av flottningen lyfts fram och förklaras

Våren 2021 ser vi ljust på framtiden: Två nya projekt kan startas upp!

Lagom till vårdagjämningen får vi beslut om att vi får medel till biotopvård i Musån, en del i tidigare framtagen åtgärdsplan - se under projekt 6. Vi flyttar oss sakta norrut i systmet - vi har fått 350 000 kr i LOVA bidrag för att göra en åtgärdsplan över Likans AVR. Nederst i Likan finns en fisktrappa som inte fungerar särskillt bra

Nu gör vi bokslut för 2020 ...

Under 2020 har vi arbetat på för fullt i våra olika projekt - även om vi inte har kunnats träffas på vanliga möten. Projektet Fämtan har gått över förväntan, och vi är nästan framme vid en verkningfull åtgärdsplan. Roligt är även att våra åtgärdsplaner börjar så sakteliga att genomföras vid Blysjön och uppe vid Musån

Hösten är här och vattenarbetet är i full gång

Elfiske och inventeringar uppe i Färmtansystemet är klart. Vi har haft ett roligt styrelsemöte ute vid Hammarö skärgårdsmuseum och så har vi fått förlängt ett år på Blysjörpoejjtket. Under sommaren har vi svarat på remissen om nystrategi för Klarälvslaxen

Klarälvens vattenråds stämma 2020

Stämman 2020 sker som webb/telefon-möte den 14 maj kl 10.00

Blommor och uppmärksamhet kring Värmullenprojektet på LOVA-dagen den 5 mars 2020

Vi fick ta emot en vacker orkidé av landshövding Georg Andrén

Lokal åtgärdsplan för Värmullen klar!

Nu har vi efter tre års intensivt arbete avslutat undersökningen av sjön Värmullen - recipient till järnverket och staden i Hagfors.

Vårt LOVA-projekt råkade blir nummer 100!

Vi sökte och fick 70 000 till att undersöka bottenfaunan genom transekter i Värmullen, en del i ett större projekt för att ta fram en lokal åtgärdsplan för Värmullen. Det råkade bli nummer 100 - och det ska firas på Länsstyrelsen Värmland den 5 mars. Kul!

Välkommen till Klarälvens vattenråds nya hemsida!

Den nya hemsidan är nu lanserad - hoppas du gillar den.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.