Nyheter

Våren 2021 ser vi ljust på framtiden: Två nya projekt kan startas upp!

Lagom till vårdagjämningen får vi beslut om att vi får medel till biotopvård i Musån, en del i tidigare framtagen åtgärdsplan - se under projekt 6. Vi flyttar oss sakta norrut i systmet - vi har fått 350 000 kr i LOVA bidrag för att göra en åtgärdsplan över Likans AVR. Nederst i Likan finns en fisktrappa som inte fungerar särskillt bra

Nu gör vi bokslut för 2020 ...

Under 2020 har vi arbetat på för fullt i våra olika projekt - även om vi inte har kunnats träffas på vanliga möten. Projektet Fämtan har gått över förväntan, och vi är nästan framme vid en verkningfull åtgärdsplan. Roligt är även att våra åtgärdsplaner börjar så sakteliga att genomföras vid Blysjön och uppe vid Musån

Hösten är här och vattenarbetet är i full gång

Elfiske och inventeringar uppe i Färmtansystemet är klart. Vi har haft ett roligt styrelsemöte ute vid Hammarö skärgårdsmuseum och så har vi fått förlängt ett år på Blysjörpoejjtket. Under sommaren har vi svarat på remissen om nystrategi för Klarälvslaxen

Klarälvens vattenråds stämma 2020

Stämman 2020 sker som webb/telefon-möte den 14 maj kl 10.00

Blommor och uppmärksamhet kring Värmullenprojektet på LOVA-dagen den 5 mars 2020

Vi fick ta emot en vacker orkidé av landshövding Georg Andrén

Lokal åtgärdsplan för Värmullen klar!

Nu har vi efter tre års intensivt arbete avslutat undersökningen av sjön Värmullen - recipient till järnverket och staden i Hagfors.

Vårt LOVA-projekt råkade blir nummer 100!

Vi sökte och fick 70 000 till att undersöka bottenfaunan genom transekter i Värmullen, en del i ett större projekt för att ta fram en lokal åtgärdsplan för Värmullen. Det råkade bli nummer 100 - och det ska firas på Länsstyrelsen Värmland den 5 mars. Kul!

Välkommen till Klarälvens vattenråds nya hemsida!

Den nya hemsidan är nu lanserad - hoppas du gillar den.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.