Lokal åtgärdsplan för Värmullen klar!

Publicerad måndag 2 mar 2020, 15:24

NYHETERNu har vi efter tre års intensivt arbete avslutat undersökningen av sjön Värmullen - recipient till järnverket och staden i Hagfors.

Vi har undersökt fisken- fiskebeståndet, fiskens ätligthet och hälsostatus, metaller och fosformobilitet i sedimenten, syre- och näringsförhållanden, påverken från dagvatten, industri och reningsverk, och sist men inte minst bottenfaunan. Dessutom har vi gjort en uppföljning av tidigare metallundersökning i mossa vilket visar luften innehåll.

Nu har vi gemensamt med Hagfors kommun (huvudman för projektet) , Uddeholms AB, Fortum Svergie och Klarälvens vattenråd sammanställt en rad åtgärder som vi vill gå vidare med ... läs pressreleasen här! /files/gallery/dist/u/106162/g/files/pressrelease%20slutrapport%20V%C3%A4rmullen%202020-03-02.pdf

All dokumentetion finns under fliken Dokument/Värmullen på vattenrådets hemsida.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.