Våra två projekt i norr 2022 är nu redovisade

Publicerad torsdag 20 apr 2023, 16:05

Under 2022 har vi jobbat i 16 vattendrag, stora och små, norr om Edebäck! Vi har gjort en lokal åtgärdsplan över fina Havån, en lång och oreglerad älv men den fin öringstamm. Att rödningen finns kvar i Norra Havsjön är oxså bra att vi har kunnat dokumentera.

Undersökningar i Tåsans huvudfåra visar på höga kvaliteter - trots att det är klassat som ett kraftigt modifierat vatten. Kraftägaren har visat på hur vattenföirnngen idag ter sig. Älven har faktiskt en riktgt hög "naturlig" vattenföring då det nedströms dammarna vid Dalagränsen inte sker någon reglering - vatten från Fageråsdammen avleds i tunnel ner i Tåsans kraftverk och går sedan ut i Klarälvens huvudfåra. Det blir en stor yta efter dammarna som avrinns naturligt genom Tåsan - vattenförngen är lika stor i mynningen som Likans! Det gör att vi tycker att Tåsan har en hög potential och bör biotopvårdas utifrån nuvarande hydrologiska förutsättningar.

Vårt projekt 14 mynningar har gått väldigt bra tycker vi, stor uppslutning från de 6 fiskevårdsområdesföreningar som är berörda,

Se under dokument så finner ni alla handlingar!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.