Vi slutredovisar lokal åtgärdsplan Fämtan och projekt övergödning Värmullen

Publicerad söndag 21 nov 2021, 09:02

Under hösten har vi arbetat med två åtgärdsplaner vid de vackra älvarna Fämtan och Likan, båda med väldigt höga natur- och kulturvärden. Våra förslag på åtgärderna syftar till att hjälpa upp den naturliga reproduktionen av öring och i de nedre delarna lax, genom biotopvård och återställning av flottledsrensningar. Vi vill skapa en älvmiljö så nära den ursprungliga som låter sig göras samtidigt som minnen av flottningen lyfts fram och förklaras.

Högst prioriterat är att återställa mynningsområdet till gagn för lax och harr, åtgärda fiskväg genom vandringshinder (Rattsjödammen, Vallsjödammen, Liksjödammen - alla flottledsdammar utan funktion i dag - och dammen vid Gresjön vid Tällån, som aldrig varit flottled) och i samband med det göra förbättrade biotopåtgärder. Lika högt prioriterat är att kulturinventera och synliggöra älvens ”hotspots” i en ”Älvresa”. Torsby kommun kan vara huvudman för dessa åtgärder med bistånd från Klarälvens vattenråd, Länsstyrelsen, Norra Ny utveckling och fiskevårdsföreningarna.

Ett annat stort projekt som nu är klart är de undersökningar som vi tillsammans med Hagfors kommun och Uddeholms Ab gjort i Värmullen. Genom att koppla analyser och syremätningar till flödet genom Värmullen får vi en bild av hur flödet påverkar sjöns kemi.

Det fjärde projektet som vi avsåg göra klart under 2021 är genomförandet av åtgärder i Blysjösystmet - vilket tyvärr har blivit försenat. Vi söker därför projektförlängning med ytterligare ett år.

Två projekt är delrapporterade - biotopvård i Musån (vi har under 2021 elfiskat, åtgärder sker sommaren 2022) och undersökningar i sjösystemet Hyn.

Allt detta finns att hämta under respektive projekt!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.