Logga in

Stämman 2022

Klarälvens vattenråds stämma hölls i år den 17 maj på CCC i Karlstad, med kaffestart 08.30. Efter stämmorförhandlingar fick vi höra tre föredrag - Karlstads Ida-Lis Rudin berättade om deras projekt i nedre Klarälven, Grete Algesten, Länsstyrelsen redogjorde för hur omprövningen av vattenkraften i Klarälven kommer att gå till. Dessutom berättade hon lite om projektet Två Länder en elf - vad händer nu? Det tredje föredraget hölls av Ann-Charlotte Norborg-Carlsson, SGS om Klarälvens recipientkontroll, treårsresultat 2019-2021.

Efter gemensam lunch åkte vi ut till Sjöstads reningsverk där Kalrstads VA-folk berättar om reningsteknik.

En mycket givande dag med stor uppslutning! Tack alla för er medverkan.

Anna Sjörs /ordförande

Inbjudan/Kallelse /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Kallelse_inbjudan_st%C3%A4mma%2020220517.pdf
Undertecknat protokoll /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Undertecknat%20protokoll.pdf
Verksamhetsberättelsen /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Pkt%204%20a%20Verksamhetsber%C3%A4ttelse%202021.pdf

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.