Logga in

Styrande dokument och stadgar

Vår verksamhet styrs av en programförklaring och en verksamhetsplan för åren 2022-2026. Vid varje stämma uppdateras dokumenten. De är uppladdade under länkarna nedan.

Programförklaringen med prioritetsvägledning hjälper styrelsen vid val av projekt och vid remissvar.

Aktivitetplanen är vad vi avser att arbeta med.

Du hittar dem under fliken dokument "Styrande dokument". Där finns även våra stadgar och stämmoprotokoll.

Styrelseprotokoll för åren från och med 2018 finns under dokumnetfliken "Styrelseprotokoll 2018 -2022"

De äldre styrelseprotokollen finns under dokumentfliken "Styrarnde dokument/äldre styrelseprotokoll"

Programförklaring med prioriteringsvägledning /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Programf%C3%B6rklaring%20KlVR%202022-2026.pdf
Aktivitetsplan för 2022-2026 /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Aktivitetsplan%20KlVR%202022-2026.pdf

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.