Logga in

Styrande dokument och stadgar

Vår verksamhet styrs av en avsiktsförklaring och en verksamhetsplan för åren 2016-2021. Vid varje stämma uppdateras dokumenten. Du hittar dem under fliken dokument "Styrande dokument". Där finns även våra stadgar och stämmoprotokoll.

Styrelseprotokoll för åren från och med 2018 finns under dokumnetfliken "Styrelseprotokoll 2018 -2021"

De äldre styrelseprotokollen finns under dokumentfliken "Styrarnde dokument/äldre styrelseprotokoll"

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.