Logga in

Projekt 1 Acksjön

Acksjön tillbaka till stenåldern!

2015 tog Klarälvens vattenråd fram en åtgärdsplan tillsammans med markägare, Fortum och lokalbefolkning i Bergsäng. Åtgärdsplanen är nu tillfullo genomförd. Tre uppföljningar har gjorts .. kolla här på den senaste

Vi bedömer att systemet som helhet nu har uppnått god ekologisk status – förutsatt att kalkningen ger önskat resultat. Under perioden 2015-2016 gjordes flera utredningar om systemets status före åtgärder. 2017 revs dammen (huvudman Fortum Sverige). Länsstyrelsen har varit huvudman för biotopförbättringar i älven som skett 2018. En makrofytinventering har skett sommaren 2018. Fortum har fotograferat med drönare och loggar vattenståndsnivåer. Elfiske har tyvärr inte skett 2019.

Värmlands äldsta strandparty?

Värmlands Museum har inventerar stenåldersboplatser på den nygamla strandremsan och daterat ett bränt älg- (eller ren-) ben till 8000 gammalt, det är en av de äldsta. måltiderna som daterats i Värmland.

Nu är vi inne i en fas av uppföljning - vad händer i sjön? Se bifogad rapport som ligger under fiken dokument i menyn!!

Uppföljning sker i samverkan med Fortum Sverige, Länsstyrelsen Värmland, Kalkningsförbundet, FVOf och Hagfors kommun. Vattenrådet ansvar är att förmedla uppföljningsresultaten till allmänhet. Vi har anordnat ett publikt möte med boende i området under hösten 2018 samt sammanställt en rapport som uppmärksammats i media. 2019 samlades alla Värmlands vattenråd uppe vid Acksjöns strand, vi fick guidning om stenåldersboplatser, kollade på tjärdala och fångstgropar, samt studerade den delvis våldsamma återställningen av Acksjöälven.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.