Logga in

Projekt 11 Likan

Likan är ett biflöde till Klarälven som mynnar i Likenäs. Likan delar sig snart i två älvar - Långlikan och Tvärlikan. Det är väldigt fina vatten med en stor potential. Under 2021 har vi tillsammans med Torsby kommun och Dalby FVOf tagit fram en lokal åtgärdesplan för hela Likans avrinningsområde.

Målsättning med åtgärdsplanen

Våra förslag på åtgärder syftar till att hjälpa upp den naturliga reproduktionen av öring och i nedre delen lax, genom biotopvård och återställning av flottledsrensningar. Vi vill öppna upp en sidofåra i Likåfallet för att se om en naturlig vandringsväg för större laxfisk en gång har varit möjlig. Vi vill genom några enklare åtgärder i trappan testa om laxfisk hittar upp. Vi vill skapa en älvmiljö så nära den ursprungliga som låter sig göras samtidigt som minnen av flottningen lyfts fram och förklaras.

Högst prioriterat är att återställa mynningsområdet till gagn för lax och harr, åtgärda fiskväg genom två vandringhinder (Liksjödammen och Pörtendammen) och i samband med det göra förbättrade biotopåtgärder. Lika högt prioriterat är att kulturinventera och synliggöra älvens ”hotspots” i en ”Älvresa”. Torsby kommun kan vara huvudman för dessa åtgärder med bistånd från Klarälvens vattenråd, Länsstyrelsen, bygdeföreningar och fiskevårdsföreningarna.

Här är en kortversion , övriga ligger under flikan dokument, Likan

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.