Logga in

Projekt 12 Hyn

Vi fick i aug 2021 LOVA-medel för att undersöka Hyns vattenkvalitet. Projektets mål är att undersöka näringsbelastningHyns AVRen och vissa biologiska fakta i Hynsystemet i samverkan med berörda. På så sätt skapas förutsättningar för att inom några år ta fram en lokal åtgärdsplan för hela systemet.

I sept 2021 har vi haft ett startmöte med boende och föreningar då vi samtidigt tog analyser i tillflöden och sjöarna + Gravaån. Prov på bottenfauna och påväxt har tagits av experter. En rapport - granskad av expert på länsstyrelsen - utskickad till berörda och hittas här. I mars 2022 gjorde vi syretest i Södra Hyn, tyvärr med uselt resultat. Sjön lider brist på syre från c:a 2 m djup- Rapport finns här

Södra och Norra Hyn - kända som Värmlands finaste fågelsjöar - är näringsrika – ett delvis naturligt tillstånd då jordarterna är sedimentära leror mm härstammande från en vik i StorVänern efter istiden. Påverkan från jordbruk i omgivande marker och från sjösänkningen är idag stor. Friläggandet av sjöbotten medför en succesiv nedbrytning. Det strandbete som idag sker är bra, då näring förs bort från strandkanten dels genom att djuren vilar högre upp och där släpper sin avföring – även om en del dynga hamnar i vattnet – och att näringen byggs in i djurens tillväxt.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.