Logga in

Projekt 13 Tåsan

Vi har fått LOVA-medel undersöka Tåsan med biflöden 2022. Ansökanoch länsstyrelsens beslut hittar du under fliken Dokument/Projekt/Projekt 12 TåsanTåsan, Havån och mindre biflöden som ingår i ansökan

Projektet syftar till att god ekologisk status ska kunna uppnås i Havåns avrinningsområde samt att åtgärder tas fram som gynnar utvecklingen av nedre Tåsans AVR.

Vi startar upp projektet efter påsk 2022! Löpande rapportering komemr att finnas här

Projektets mål

  1. öka kunskapsläget i systemet för att senare ta fram en lokal åtgärdsplan i samverkan med berörda. På så sätt skapas förutsättningar för att Havån systemet ska kunna uppnå god ekologisk status under nästa förvaltningscykel och Nedre Tåsan kan utvecklas positivt,
  2. ta fram ett arbetssätt där vattenrådet och kraftinnehavaren kan samverka kring undersökningar i nedre delarna av Tåsan, utan att föregripa den omprövning som kommer att ske av Tåsans kraftverk med tillhörande dammar.
  3. lyfta området som besöksmål.

Nu är vi klara med projektet! Det har varit väldigt fint och roligt, med sammarbete Norra Finnskoga och Sysslebäcks FVOf. Karftinnehavaren Tåsans Kraft har tagit fram en utredning om nuvarande vattenflöden - och älven har tros överledningen av allts vatten från Dalagränsen till kraftverket faktiskt lika mycket vatten i mynningen som Likan! Älven är alltså väl värd att satsa vidare på.

Den lokala åtgärdsplanen för Havån hittar ni här:

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.