Logga in

Projekt 14 Mindre vattendrags mynningar i Klarälven

Klarälven uppströms Edebäck rinner i botten av en djup sprickdal. Nedströms Vingängssjön meandrar älven fram och tillbaka bunden av dalens sidor. Där biflöden kommer ner till Klarälvdalen är ofta ett kraftigt vattenfall - Färmtfallet. Likåfallet Brattfallet är fina exempel. Även de mindre vattendragen faller ner i ävlven, dessa vattenfall kan utgära naturliga hinder för öringen att från Klarälven nå skogslandskapet högre upp. Därför är det viktigt att studera omådet nedanför dessa första hinder - finns här lämpliga uppväxtområden? Vi valde ut 14 mindre vattendrag och har under sommaren/hösten 2022 underökt bottnarna och elfiskat. Resultaten har varit blandade - en utförlig rapport kommer att skivas i vinter för att läggas ut senast i feb 2023. Ni hittar materialet under fliken 14-mynningar. För 10 av mynningarn kan åtgärder bli aktuella, Länsstyrelsen har lämnat godkännande för 7 av vattendragen. Rsterande tre kommer att anmälas när allt är klart för det, t.ex. kan markägargodkännande ännu saknas.

Du hittar alla länsstyrlsens beslut och alla PM som vi tog fram under fliken dokument/projekt 14 ! Nu ligger bollen hos den som har tillståndet att utföra biotopvården. Med vår hjälp. Vi har max 5 år på oss, men projekten ska påbörjas senast sommaren 2024.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.