Logga in

Projekt 14 Mindre vattendrags mynningar i Klarälven

Klarälven uppströms Edebäck rinner i botten av en djup sprickdal. Nedströms Vingängssjön meandrar älven fram och tillbaka bunden av dalens sidor. Där biflöden kommer ner till Klarälvdalen är ofta ett kraftigt vattenfall - Färmtfallet. Likåfallet Brattfallet är fina exempel. Även de mindre vattendragen faller ner i ävlven, dessa vattenfall kan utgära naturliga hinder för öringen att från Klarälven nå skogslandskapet högre upp. Därför är det viktigt att studera omådet nedanför dessa första hinder - finns här lämpliga uppväxtområden? Vi valde ut 14 mindre vattendrag och har under sommaren/hösten 2022 underökt bottnarna och elfiskat. Resultaten har varit blandade - en utförlig rapport kommer att skivas i vinter för att läggas ut senast i feb 2023.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.