Logga in

Projekt 2 Värmullen

En lokal åtgärdsplan för Värmullen har arbetats fram under 2017-2019 i ett samverkansprojekt mellan Hagfors kommun, Uddeholms AB, Klarälvens vattenråd och Fortum Sverige. Ambitionen har varit att göra en omfattande undersökning av sjön Värmullen så att adekvata åtgärder kan listas med syfte att sjön ska vara i god balans i framtiden. Projektet har fått stöd genom LOVA-bidrag från staten. Underlaget till åtgärdsprogrammet är omfattande och finns redovisat i 13 delar + 6 rapporter.

Här en kort sammanfattning: Lokal åtgärdsplan Värmullen Sammanfattning

Ansvarig för rapporten är Anna Sjörs, Klarälvens vattenråd, projektledare.

Under 2020 har vi testat metaller, näringämnen och syreförhållanden i sjön - dels i Skålviken och dels i södra viken, nära järnverket. Vi har även tagit reglebundning analyser i tillflöden- Uvån, Hagälven och Örbäcken. Syftet är att se hur olika flöden genom Värmullen påverkar sjön. Detta fortsätter vi med under 2021, då vi avser att slutföra testerna. Vi tar löpande fram rapporter till projektes deltagare, men än finns ingen färdig slutrapport. För det här projektet är vattenrådet huvudman, och vi har fått 75 000 kr i bidrag från vattenmyndigheten för övervakning av övergödda vatten.

Du hittar hela åtgärdsplanen och alla rapporter under fliken "Dokument", Projekt 2 Värmullen!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.