Logga in

Projekt 3 Upplunden/Klamma

Den lokala åtgärdsplanen för Upplundens avrinningsområde togs fram av Klarälvens vattenråd år 2016. Genomförandet av åtgärdsplanen sker i tre etapper –

FAS 1 har skett av vattenrådet med stöd av länsstyrelsen i Värmland under år 2017-2018, med vissa fördröjning inpå 2019. Vi har undersökt bottenfaunan, inventeringsfiskat i fyra av sjöarna, elfiskat på 4 ställen, biotoprestatuerat systmet på tre områden och förstärkt stammen av flodkräftor.

FAS 2 innebar utrivning dammar med huvudman Fortum Sverige. Tillståndsansökan lämnades in våren 2018 till Miljö- och vattendomstolen. Hösten 2019 revs dammarna vid Älgsjön, Lankan, Ormräjtikka och Ögsjön. Systmet är nu vandringsbart hela vägen från dammen vid Deglunden upp till källorna.

FAS 3 innebar återetablering av öring i form av ögonpunktad rom, som vi satt ut högt upp i systmet, där dammarna är utrivna. men även på en plats längre nedströms.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.