Logga in

Projekt 4 Blysjön

Vi tog fram en åtgärdsplan för Blysjöområdet, klart våren 2017. I det här projektet är Värmlands Läns Kalkningsförbund huvudman, och projektledning sker från Forshaga kommun. Klarälvens vattenråd har bistått med provtagningshjälp, provfiske och är allmänt påhejare.

Vid de undersökningar som skedde under processen med att ta fram åtgärdsplan framkom att Blysjön är övergödd med alla de risker det innebär. Sjön har under lång tid fått ta emot näring från de utdikade sjöarna Stora Karsjön och Svinsjöbotten. Markerna vid det intensiva jordbruket uppströms vid Åsens gård (numera lagt i malpåse) bidrar fortfarande med mycket näring genom det största tillflödet Kanalen.

Projektet syftar till att åtgärda detta. Kontakter med markägarna visar att det finns ett stort intresse för att förhindra att näringsrikt vatten når Blysjön. Kanske är återskapande av våtmarker vid Kanalen en lösning, en annan att höja ytan vid den sänkta Karsjön. Två våtmarker - vid Solberg och vid Ed kan också bli aktuella. Vi har utrett förutsättningarna för detta tillsammans med markägare- privata och Stora Enso Skog, men inga anläggningar är ännu färdigställda.Blysjöområdet ligger i Forshaga och Karlstads kommuner. Projektet pågår fram till nov 2022.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.