Logga in

Projekt 5 Halgån

Vi avvaktar lagligförklaringen av Brattfallets kraftverk. Sen avser vi att göra en lokal åtgärdsplan för hela Halgåns avrinningsområde. Klarälvens vattenråd har lämnat in synpunkter på hur vi vill att man i den juridiska processen ska väga kraftens önskemål mot de besöksnärings- och naturvärden som finns vid Brattfallet. Och vi anser att i detta fall bör kraftens önskemål väga mindre. Vi vill ha maximalt med vatten i fallet året om!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.