Logga in

Projekt 6 Musån

Under 2019 arbetade vattenrådet tillsammans med Hagfors kommun, Fortum Svrige och Knon-Tönnets fiskevårdsområdesförening fram en lokal åtgärdsplan för Musåns avrinningsområde. Planen är uppdelad i 6 delar då Musån är lång och innefattar många sjöar. Dessutom gjorde vi tre rapporter: kalkning, vägtrummor, elfiskeresultat, en utredning om dammarna vid Ämten, Mussjön, Kvarnsjön och Rumpsjön samt en liten rapport om höjdförhållanden vid Virtjärnarna. En kortare sammanfattning rekommenderas! Allt finns att läsa under fliken "Dokument - projekt 6 Musån".

Våren 2021 fick vi beviljar medel till biotopåtgärder i Musån nedströms nedre Brunnbergsbron ner till naturreservatgränsen Nordsjöskogen- en del av en fint strömmande älv där det borde finnas gott om öring! Stora ENSO Skog har tagit fram planer för att åtgärde felaktigt lagda trummor vid Virtjärnarna Så åtgärdsplanen håller så sakteligt på att genomföras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.