Logga in

Projekt 8 Fämtan

Fämtan är ett långt och vackert biflöde till Klarälven i dess övre del. Vi har tillsammans med Torsby kommun och engagerade fiskevårdsföreningar m.fl. beslutat att försöka göra en lokal åtgärdsplan över hela systemet. Det måste ske i flera etapper. En utmaning är att vi för första gången ska samarbete med folk på andra sidan länsgränsen - Färmtansystemet rinner upp i Dalarna.

Under 2020 har vi elfiskat på 11 lokaler, alla biflöden till huvudfåran och vi har inventerar hela systemet och har många bra förslag på åtgärder. Nu följer en tid med dialog med länsstyrelsen om våra förslag. Projektledare är Anders Nillroth, Torsby kommun. Se årsrapporten som ligger under fliken dokument!

I nedre Fämtan finns ett mycket vacker vattenfall som man under historiens gång har nyttjat på många olika sätt. Här dräller det av kulturminnen nära vatten!

Våren 2021 har vi anmält till myndighet att vi vill åtgärda de vandringshinder som två gamla dammar, som idag inte regleras och är helt förfallna: Vallsjödammen i Rattsjöälvsystmet samt en damm upper vid Gresjön i Tällå-systmet. Markägarna är positiva till att en åtgärd skulle göras som förbättrar konnektiviteten i dessa små system. Vi vill inte ta bort dammarna, utan "bara" göra det möjligt för fisk och andra vattendjur att vandra fritt. Vi anmälde detta till länsstyrelsen - men fick tyvärr nej. Länsstyrelsen motoverar med att åtgärderna endast kan ske efter tillståndsgivning av domstol. En krånglig och dyrbar process - helt i onödan! Dessa små dammar saknar idag funktion och är halvt raserade. Foto på Vallsjödammen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.