Logga in

Projekt 8 Fämtan

Fämtan är ett långt och vackert biflöde till Klarälven i dess övre del. Vi har tillsammans med Torsby kommun och engagerade fiskevårdsföreningar gjort en lokal åtgärdsplan över hela systemet under 2020-2021. Se under fliken dokument- Fämtan. En kortversion finns här: /files/gallery/dist/u/106162/g/files/Kort%20sammanst%C3%A4llning%20%C3%A5tg%C3%A4rder%20i%20F%C3%A4mtans%20AVR.pdf

Våra förslag på åtgärderna syftar till att hjälpa upp den naturliga reproduktionen av öring och i nedre delen lax, genom biotopvård och återställning av flottledsrensningar. Vi vill skapa en älvmiljö så nära den ursprungliga som låter sig göras samtidigt som minnen av flottningen lyfts fram och förklaras.

Högst prioriterat är att återställa mynningsområdet till gagn för lax och harr, åtgärda fiskväg genom tre vandringhinder (Rattsjödammen, Vallsjödammen och dammen vid Gresjön) och i samband med det göra förbättrade biotopåtgärder. Lika högt prioriterat är att kulturinventera och synliggöra älvens ”hotspots” i en ”Älvresa”. Torsby kommun kan vara huvudman för dessa åtgärder med bistånd från Klarälvens vattenråd, Länsstyrelsen, Norra Ny utveckling och fiskevårdsföreningarna.

Våren 2021 har vi anmält till myndighet att vi vill åtgärda de vandringshinder som två gamla dammar, som idag inte regleras och är helt förfallna: Vallsjödammen i Rattsjöälvsystmet samt en damm upper vid Gresjön i Tällå-systmet. Markägarna är positiva till att en åtgärd skulle göras som förbättrar konnektiviteten i dessa små system. Vi vill inte ta bort dammarna, utan "bara" göra det möjligt för fisk och andra vattendjur att vandra fritt. Vi anmälde detta till länsstyrelsen - men fick tyvärr nej. Länsstyrelsen motiverar med att åtgärderna endast kan ske efter tillståndsgivning av domstol. En krånglig och dyrbar process - helt i onödan! Dessa små dammar saknar idag funktion och är halvt raserade. Foto på Vallsjödammen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.